Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Prisar/Utmerking
Lokalhistorie
Gulatinget
Gulatingsprisen 

 
GULATINGSPRISEN

Den aller første Gulatingprisen vert delt ut under møtet i kommunestyret 11. desember 2008 

Føremålet med prisen er i følgje statuttane å: 

”Gje honnør til lag, verksemder, institusjonar eller einskildpersonar som siste året eller over lengre tid har gjort ein ekstra innsats for å utvikla næringslivet og eller lokalmiljøet i Gulen, enten gjennom eiga verksemd og/eller ved å leggja tilhøva til rette for andre”. 

Formannskapet i Gulen har bestemt at den første prisen går til :

Magnor Midtun

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredakt?r: Magne Opdal