Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Hornindal
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Hornindal kommune

Skild ut frå Eid som eigen kommune i 1867
Kommunenr.: 1444 Fylke: Sogn og Fjordane Administrasjonssenter: Hornindal 
Flatevidde: 190 km² Folketal: 1 206 (2006) Målform: Nynorsk 

Hornindal kommune er ein av dei minste kommunane i Sogn og Fjordane. I vest ligg Hornindalsvatnet, vel 50 km2, den største innsjøen på Vestlandet, og den djupaste i Europa - 514 m djup. Frå kommunesenteret Grodås i austenden av vatnet går eit breitt og ope dalføre 14 km austover til Møre grense. Dalen har vore ein viktig gjennomfartskorridor mellom dei to nabofylka, også Den Trondhjemske postvegen gjekk gjennom Hornindal. 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no