Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Vestlandet
Kyrkja
Bjørgvin bispedøme

 

 
Bjørgvin bispedøme
Foto: www.kirken.no

Bjørgvin bispedøme omfattar fylka Hordaland og Sogn og Fjordane og vart oppretta på Selje på Olav Kyrre si tid, ca. 1070. Bispesetet vart flytta til Bergen i 1170. 

I utstrekning var bispedøme i middelalderen omtrent den same som i dag. I åra 1622 til 1983 omfatta det også Sunnmøre. I 1918 vart Bjørgvin offisielt fastsett som administrativt namn på Bjørgvin bispedøme - som før heitte Bergen stift. 

Halvor Nordhaug (f. 26. februar 1953) er den 36. biskopen i Bjørgvin bispedøme sidan 1537. 


 
Biskopar i Bjørgvin bispedøme
2009 - Halvor Nordhaug (f. 26. februar 1953) 
1994 - Ole Danbolt Hagesæther (f. 1941) 
1987 - Per Lønning (f. 1928) 
1977 - Thor Scherffenberg With (f- 1918 - d. 1997) 
1961 - Per Juvkam (f. 1907 - d. 2003) 
1948 - Ragnvald Andreas Indrebø (f. 1891 - d. 1984) 
1932 - Andreas Fleischer (f. 1878 - d. 1957) 
1916 - Peter Hansson Hognestad (f. 1866 - d. 1931) 
1899 - Johan Willoch Erichsen (f. 1842 - d. 1916) 
1898 - Jakob Liv Rosted Sverdrup (f. 1845 - d. 1899) 
1881 - Fredrik Waldemar Hvoslef (f. 1825 - d. 1906) 
1864 - Peter H. Graah Birkeland (f. 1807 - d. 1896) 
1858 - Jens Math. Pram Kaurin (f. 1804 - 1863) 
1848 - Peder Chr. H. Kjerschow (f. 1786 - d. 1866) 
1822 - Jacob Neumann (f. 1772 - d. 1848) 
1816 - Claus Pavels (f. 1769 - d. 1822) 
1804 - Johan Nordahl Brun (f. 1745 - d. 1816) 
1779 - Ole Irgens (f. 1724 - d. 1803) 
1778 - Søren Friedlieb (f. 1717 - d. 1779) 
1774 - Eiler Hagerup d.y. (f. 1718 - d. 1789) 
1762 - Frederik Arentz (f. 1699 - d. 1779 
1757 - Ole Tidemand (f. 1710 - d. 1778) 
1747 - Erik L. Pontoppidan d.y. (f. 1698 - d. 1764) 
1747 - (Ole Tidemand - konstituert) (f. 1710 - d. 1778) 
1731 - Oluf Cosmussen Bornemann (f. 1683 - d. 1747) 
1723 - Marcus Müller (f. 1684 - d. 1731) 
1716 - Clemens Schmidt (f. 1671 - d. 1723) 
1711 - Nils Pederssøn Smed (f. 1655 - d. 1716) 
1665 - Nils Enevoldsen Randulff (f. 1630 - d. 1711) 
1649 - Jens Pedersen Skjeldrup (f. 1604 - d. 1665) 
1636 - Ludvig Hanssøn Munthe (f. 1593 - d. 1649) 
1616 - Nils Paaske ( f. 1568 - d. 1636) 
1607 - Anders Mikkelsen Colding (f. 1560 - d. 1615) 
1583 - Anders Foss (f. 1543 - d. 1607) 
1557 - Jens Pedersen Skjeldrup (f. ca. 1510 - d. 1582) 
1537 - Geble Pederssøn (f. ca. 1490 - d. 1557) 

Bjørgvin bispedøme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prosti og fellesråd i Bjørgvin bispedøme : 
Arna og Åsane prosti
Bergen
Bergen Domprosti 
Bergen
Fana prosti
Bergen
Hardanger og Voss prosti
Eidfjord 
Granvin 
Jondal 
Kvam 
Odda 
Ullensvang 
Ulvik 
Vaksdal 
Voss 
Indre Sogn prosti
Aurland 
Leikanger 
Luster 
Lærdal 
Sogndal 
Årdal 
Laksevåg prosti
Bergen
Midhordland prosti
Austevoll 
Fusa 
Os 
Samnanger
Nordfjord prosti
Bremanger 
Eid 
Gloppen 
Hornindal 
Selje 
Stryn 
Vågsøy 
Nordhordland prosti
Austrheim 
Fedje 
Lindås 
Masfjorden 
Meland 
Mo 
Osterøy 
Radøy 
Sunnfjord prosti
Askvoll 
Fjaler 
Førde 
Gaular 
Jølster 
Kinn 
Naustdal 
Sunnhordland prosti
Bømlo 
Etne 
Fitjar 
Kvinnherad 
Stord 
Sveio 
Tysnes 
Vesthordland prosti
Askøy 
Fjell 
Sund 
Øygarden
Ytre Sogn prosti
Balestrand 
Gulen
Hyllestad 
Høyanger 
Solund 
Vik 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal