Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Austrheim kyrkje
Dåp

 

 
 
Dåp
I heile den kristne kyrkja er dåpen det grunnleggande sakramentet som danner utgangspunkt for den døpte sitt liv i trua og i kyrkja. Den kristne dåp vert praktisert på ulike måtar i dei ulike kyrkjer. I vår lutherske kyrkje har vi barnedåp. Omkring 50.000 barn vert døypt inn i Den norske kyrkja kvart år. Det er gjennom dåp ein vert medlem av Den norske kyrkja. Les meir på kirken.no 

Når ein ynskjer dåp, vender ein seg til kyrkjelydskontoret i kontortida og gjer avtale om tidspunkt for dåp og dåpssamtale med prest. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal