Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Austrheim kyrkje
Kyrkjekontoret
Soknepresten
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd
Bjørgvin bispedøme
Nordhordland prosti
 
Austrheim kyrkje
Foto: Scandion

Austrheim kyrkje vart bygd i 1865. Til kyrkjegardsmurane vart det samla stein frå gardane ikring. Mykje av steinen er førd i båtar og boren til kyrkja. Den første kyrkja i Austrheim er nemnd kring år 1300, men ingen veit sikkert kva tid ho vart bygd, så kyrkjestaden kan vera mykje eldre. 

Austrheim sokn har dei same grensene som Austrheim kommune. Soknet høyrer inn under Lindås prestegjeld og Nordhordland prosti/Bjørgvin bispedømme. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no