Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Austrheim
Austrheim kyrkje
Konfirmasjon

 

 
 
Konfirmasjon
Årlig er det omkring 40.000 konfirmantar i Den norske kyrkja. Konfirmasjonstida går som oftast over eit semester medan dei unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen leiar kyrkja si konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlingar, leirar og gudstjenester. Les meir på kirken.no
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal