Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Kyrkja
Hjelmås kapell

 

   
Hjelmås kapell
Tekst og foto: Scandion
 
Hjelmås kapell vart bygd på dugnad på under 1 år og innvia 28. mai 1978. Takka være 3000 effektive dugnadstimar kom rekninga berre på 450 000 kroner. 150 000 kroner vart samla inn i distriktet. Kapellet ligg på høgdedraget «Apalen» og arkitekt var Arne Johan Seim. 

Kapellet er bygd i tre i tradisjonell stil slik bygdefolket ville ha den. Og dei ville ha den fort, for tre bygder innan det vidstrakte Osterfjorden prestegjeld hadde vore lenge nok utan kyrkje. Under bygginga vart alt som kunne utførast med dugnad, gjort av frivillige krefter. 

 
Plassar : 200 
Altertavle : Kors 
Orgel : Levert av Vestre Orgelfabrikk 1978 
Klokke : Levert frå O. Olsen & sønn klokkestøperi, Nauen, Tønsberg 1972. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no