Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Lindås
Kyrkja
 

   

   
Kyrkja i 
Lindås kommune
 
Alversund kyrkje
Hjelmås kapell
Hundvin kyrkje
Lindås kyrkje
Ostereidet kyrkje
Vike kapell
Ostereidet kyrkje
Vike kapell

 
  
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no