Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Næringsliv
Næringsform

 

 
Masfjorden Næringsforum
Foto: Scandion
 
Styret i Masfjorden Næringsforum
- vald på årsmøtet 17. mars 2009:

Leiar: 
Frode Langhelle (BKK produksjon, avd. Matre)

Styremedlem:
Frode Haugsvær (Frode Haugsvær Maskin AS)
Jon Steinar Haugsvær (Haugsvær Auto AS)
Evelyn Birkeland (Entreprenør Ansgar Birkeland AS) 
Øyvind Kristoffersen (Einekavane AS) 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no