Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Næringsliv
Næringsforum
Kraftverk
    
 
Næringsliv i 
Masfjorden kommune
Tekst: Masfjorden kommune. Foto: Scandion
Masfjorden er ein attraktiv, innbydande kommune med store naturressursar. Kommunen er lokalisert i Nordhordland sentralt i høve til store og viktige næringsregionar i bergensområdet. Næringsclusteret på Mongstad med store aktørar som Statoil setter Nordhordland ”på kartet” og opnar for synergiar også i andre delar av regionen. 

Frå Masfjorden er det kort avstand til Sløvåg Industriområde, som har muligheit for tilførsel av gass i samband med utbygginga av nytt energiverk på Mongstad. Denne situasjonen gir gode muligheiter for næringsvekst også i Masfjorden.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no