Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Prisar/Utmerking
Fortenestemedalje

 

 
Kongens fortenestemedalje i Masfjorden kommune
Tekst og foto: Scandion

Kongens fortenestemedalje vart stifta i 1908 av kong Haakon 7. til belønning for fortenester innan kunst, vitenskap og næringsliv, samt for utmerka forhold i offentleg teneste. Medaljen vert utdelt i gull og sølv. 

2006 
Odd Birkestrand fekk tildelt Kongens fortenestemedalje i sølv på sjølvaste 17.mai, for sitt ivrige arbeid for fritidstilbod for barn og unge. 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal