Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Eldreprisen
Fortenestemedalje
Frivilligprisen
Kulturprisen
Miljøprisen
Nordhordlandsprisen
Statoilprisen
Årets bedrift
 
 
Pris og utmerking i
Masfjorden kommune
Tekst og foto: Scandion
 
Masfjorden kommune er rik på eldskjeler som ofrar store delar av fritida si på aktivitetar til glede og, ikkje minst, hjelp for å bedre livskvaliteten for andre. 

I alle bygdelag finn ein slike trufaste slitarar som gjer ein stor og viktig innsats for at bygda og kommunen blir ein god stad å bu i.  Ein påskjønnelse, i form av ei utmerking, vitnar om at det arbeid som blir  lagt ned blir lagt merke til - og sett pris på. 
 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal