Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Prisar/Utmerking
Kulturprisen

 

 
Kulturprisvinnarar i 
Masfjorden kommune
(22.08.09)

Kulturprisen / eldreprisen vert delt ut til personar eller lag som har markert seg i kulturarbeidet i kommunen. Utdelinga skjer i samband med kraftspela, kulturdagar eller andre større kulturmarkeringar i sommarhalvåret. 

2010 - Ellen F. Andvik
2009 - Olav Sleire og Ragnar Sleire
2008 - Arne Berg og Jan Olav Fosse
2007 - Normann Sleire
2006 - Gunnvor Fyllingsnes
2005 - Nathalie Vangsnes
2004 - Terje Rasdal
2003 - Ivar Helge Matre
 
2002 - Anna Rubach
2001 - Aslaug Molland Takvam
2000 - Erna Osland
1999 - Elin Sletten Borge
1998 - Olav S. Trodal
1997 - Odd Birkestrand
1996 - Jon Hope
1995 - Rune Garmann
1994 - Frank Kvinge
1993 - Anna Østerbø og Alf Østerbø
1992 - John Torsvik
1991 - Åshild Andvik og Ruth Kristin Karlsvik
1990 - Jonas Riisnes
1989 - Rolf Hagen
1988 -Brita Haugsdal
  

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no