Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Politikk
Regionrådet

   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS skal arbeide med å få klarlagt og teke i bruk ressursar og føremoner i området. Dessutan vidareutvikle regionen næringsmessig, sosialt og kulturelt. 

Rådet skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunane og skal fremje regionen sine interesser overfor fylkes- og riksnivået og i internasjonal samanheng. 

STYRET 
Regionrådet/styret for selskapet er samansett av ordførarane i medlemskommunane. 
Styreleiar : Håkon Matre 
Nestleiar : Kari Foseid Aakre 
Kst. dagleg leiar Jostein Skråmestø
 
AUSTRHEIM: Ordførar Ole Lysø
FEDJE: Ordførar Kristin Handeland
MASFJORDEN: Håkon Matre 
MELAND: Ordførar Nils Marton Aadland
RADØY: Ordførar Jon Askeland
LINDÅS: Ordførar Astrid Aarhus Byrknes
GULEN: Ordførar Trude Brosvik
MODALEN: Ordførar Knut Moe
OSTERØY: Ordførar Kari Foseid Aakre
   


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal