Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Politikk
Ordførar
Vallister 2007-2011
Regionrådet
Styrer/Utval
 

   

    
Politikk
Tekst og foto: Scandion
    
Sentraladministrasjonen i Masfjorden kommune 

I Masfjorden kommune, som nyttar formannskaps - modellen, er ordførar Håkon Matre den øvste offisielle tillitsvalde. Ordføraren er ansvarleg for å organisere arbeidet i formannsskapet og kommunestyret, medan rådmann Lovisa Midtbø, som er administrativt tilsett, har ansvaret for å leie administrasjonen og for utgreiinga av saker som vert lagt fram for dei folkevalde. 

Masfjorden kommune 
5981 Masfjordnes 
Tlf. 56 16 62 00 
Faks 56 16 62 01 
   
Politisk avdeling 
Ordførar :
Håkon Matre (H) vart valt til ordførar i Masfjoren i 2003 og 2007. Matre er også leiar i Regionrådet. 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal