Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Prisar/Utmerking
Eldreprisen

 

 
Eldreprisen i Masfjorden

Eldreprisen vart oppretta i 2002 og utdelinga skjer i samband med eldredagen den 1. oktober kvart år. 

Desse har fått eldreprisen : 

2010 - Ruth Andvik
2009 - Jon Hope
2008 - Håkon Torsvik
2007 - Inger Johanna Nordland
2006 - Ingolf Malfred Matre 
2005 - Dagny Sleire 
2004 - Leif Kvinge 
2003 - Magnus Bjørnevoll 
2002 - Alvhild Dalseth

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no