Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Samferdsle
 

 

 
Bruer i Masfjorden kommune


Kjekallevågen bru (14.08.2007)
Foto: Scandion

Kjekallevågen bru (~300 m) kryssar Kjekallevågen på Rv 570 mellom Andåsskiftet 
ved Husdalsvatnet i Lindås kommune og Masfjordnes i Masfjorden kommune. 
Brua, som stod ferdig i 1987, kryssar kommunegrensa mellom dei to kommunane 
og vart opna i 1988 då Austfjordvegen stod ferdig.


Risnesbrua på Rv. 570 i Masfjorden kommune.
Foto: Scandion. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal