Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Samferdsle
Samferdsle i Nordhordland

 

 
Samferdsle i 
Masfjorden kommune
Foto: Scandion
 
Samferdsla av Arne L. Hope
Samferdsle i Masfjorden av Eivind Kvinge
Reis i Nordhordland ! av Leidulv Hundvin
I Nordhordland si teneste Forfatter: Leidulv Hundvin

Vegutbygging i 
Masfjorden kommune

Masfjordvegen av Leidulv Hundvin
Soga om vegen av Arne L. Hope
Soga om vegen av M. H. Matre
 

Bruer

Ferje

Tunnelar
E39
Masfjordtunnelen (4 110 m) 
Matrebergtunnelen (1 352 m) 
Trodaltunnelen (848 m) 
Sandviktunnelen (394 m) 
Jernfjelltunnelen (2390 m) (På grensa mellom Gulen og Masfjorden). 

Riksveg 570 (Rv570) som går mellom Odnåstjørni i Lindås og Steine i Gulen. 
Hostelandtunnelen (343 m) 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no