Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Samferdsle
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 

   

Jernfjelltunnelen (2390 m) 
på E39 gjennom Gulen og Masfjorden. Biletet viser tunnelen frå Kringla i Gulen kommune. Foto: Scandion.
  

 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal