Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Samferdsle
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Trodaltunnelen 
på E39 gjennom Masfjorden. Tunnelen er 848 meter. 
Foto: Scandion.
 

 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal