Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Politikk
Styrer / Utval

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Styrer og utval

Masfjorden kommunestyre 2003 - 2007 (16.09.2003)

Arbeidarpartiet 
Helge Haukeland 
Reidun Kvamsdal 
Laila Solhaug Reknes 
Jan Otto Daae 
Dina Merete K. Dyrhovden 

Kristeleg folkeparti 
Kari Sørheim 
Marit Steinestø 

Senterpartiet 
Erik A. Riisnes 
Jon Steinar Haugsvær 

Høgre 
Håkon Matre, ordførar 
Frode Langhelle 
Karstein Totland 
Gunnar Andvik 
Rune Langhelle 

Venstre 
Ivar Holmaas, varaordførar 
Frode Haugsvær 

Framstegspartiet 
Willy Borge 

--------------------------------------------------------------

FORMANNSKAPET 2003 - 2007 
Håkon Matre, ordførar (H) 
Ivar Holmaas, varaordførar (V) 
Helge Haukeland (Ap) 
Erik A. Riisnes (Sp) 
Marit Steinestø Krf) 

KONTROLLUTVALET 2003 - 2007 
Vigdis Søvik, (Sp) leiar 
Kjell Løvik (H) 
Birger Wergeland (A) 

BRUKARUTVAL 2003 - 2007 
Kari Sørheim, leiar (Krf) Leiar 
Reidun Kvamsdal (A) 
Karstein Totland (H) 
Ivar Haukeland (Sp) 
Tore Helland (FrP) 

UTVAL FOR VILT OG FISK 2003 -2007 
Jan Otto Daae, leiar (A) 
Gunnar Andvik (H) 
Oddny Daae (Sp) 
Arne Toralf Mjanger (Krf) 
Willy Borge (Frp) 

ELDRERÅD 2003 - 2007 
Jon Hope, Indre Masfjorden pensjonistlag 
Håkom Torsvik, Nordbygda pensjonistlag 
Ragnhild Mjanger, Masfjordnes pensjonistlag 
Frå kommunen 
Håkon Matre (H) 
Reidun Kvamsdal (A) 

ADMINISTRASJONSUTVAL 2003 - 2007 
Håkon Matre (H) Leiar 
Helge Haukeland (A) 
Marit Steinestø (KrF) 
Ivar Holmaas (V) 
Erik A. Riisnes (Sp) 
2 medlemmer arbeidstakarorganisasjon 

ARBEIDSMILJØUTVAL 
Håkon Matre (H) 

SKATTEUTVAL 
Oddny Daae (Sp) 
Harald G. Molland (Sp) 
Aud Helen V. Daae (Sp) 

HEIMEVERNSNEMND 
John Torsvik (H) 
Terje Pedersen (Uavh.) 

TILFLYTTINGSNEMND 
Gerd Allis Håheim 
Berit Torsvik 
Harald Jåstad 

INNKVARTERINGSNEMND 
Sandnes: 
Odd Birkestrand, leiar - Kjellaug Bolset Strand - Karstein Totland 

Nordbygda: 
Bodil Boie Brekkan, leiar - Berit Lygre - Gunnar Molland 

Matre: 
Alf Strand, leiar - Rognald Matre - Øyvind Kristoffersen 

OVERFORMYNDERI 
Alf Strand, leiar - Aud Helen V. Daae 

FORLIKSRÅD 
Terje Myrvang, leiar - Sigrid Solheim - Berhard Krokås 

MEDLEM AV KONFLIKTSRÅDFORUM 
Terje Myrvang 

SAMARBEIDSUTVAL TIL BARNEHAGANE 
Nordbygda: 
Laila S. Reknes - Kamilla Birkeland 

Sandnes: 
Gunnar Andvik - Ellen Andvik 

Indre Masfjorden: 
Dina Dyrhovden - Janne Judith Sandnes 

SAMARBEIDSUTVAL SKULANE 
Matre : Frode Langhelle 
Nordbygda : Erik A. Riisnes 
Sandnes : Frode Haugsvær 

JORDSKIFTEDOMMARAR 
Gunnar Andvik - Frode Lasse Vågseth - Eivind Molland - Rune Langhelle - Jan Fauskanger - Kåre Løvik - Ingvald Sandnes - Helge Andvik - Anna Haugsdal - Heidi Romarheim - Oddrun Sætre - Olaug Tveit - Kari Areklett - Britt S. Daae - Magnhild Kvinge - Grethe Wergeland. 

GULATING LAGMANNSRETT - LAGRETTMEDLEMMER OG MEDDOMMARAR: 
Inger Jåstad - Liv Oda Dale - Kjell Løvik - Sigmund Holmaas 

NORDHORDLAND HERRADSRETT - MEDDOMARAR 
Helga Hodne - Vigdis Søvik - Kjellaug Merkesdal - Jannicke Birkeland - Signe Solheim - Åse Areklett - Borghild B. Molland - Bjørg Nordland - Arne Berg - Eivind Molland - Harald Matre - Oddvar P. Haugsdal - Ragnar Hope - Magne Haugsvær - Ingvar Sleire - Magnar Nordli.

SKJØNNSMENN 
Evelyn Birkeland - Arne Hindenes - Olav Kåre Tverberg. 

FORSTANDARSKAPET SPAREBANKEN VEST 
Frode Langhelle

KYRKJELEG FELLESRÅD 
Ivar Holmaas 

REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGA BKK DA 
Håkon Matre, ordførar 

REPRESENTANTSKAPET NGIR 
Laila Reknes - Jostein Djupvik 

REPRESENTANT DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND VATN OG AVLØP 

MEDLEM STYRET FOR NORDHORDLAND REVISJONSDISTRIKT 
Vigdis Søvik 

REPRESENTANT BJØRN WEST MUSEET 
Alf Solheim 

MEDLEM KYSTSOGEVEKENE 
Håkon Matre, ordførar 

REPRESENTANT GENERALFORSAMLINGA GMU 
Frode Langhelle 

REPRESENTANT STYRET NORDHORDLAND REISELIVSLAG 
Håkon Matre, ordførar 

MEDLEM VILTFAGRÅD 
Gunnar Andvik 

MEDLEM NORDHORDLAND INTERKOMMUNALE BARNEVERNTEAM 

--------------------------------------------------------------

Masfjorden kommunestyre 1999 - 2003 (17.02.2002)

Arbeidarpartiet: 
Helge Haukeland (ordførar), Reidun Kvamsdal, Laila B. Solhaug Reknes, Jan Otto Daae, Ingvald Sandnes, Birger Wergeland. 

Høgre:
Frode Langhelle, Kjetil Fjellby, Jostein Djupvik, Gunnar Andvik. 

Kristeleg folkeparti: 
Kari Sørheim, Marit Steinestø, Arne Toralf Mjanger. 

Senterpartiet: 
Erik A. Riisnes, Ivar Haukeland. 

Venstre: 
Ivar Holmaas 

Framstegspartiet: 
Terje Pedersen. 

---------------------------------------------------------------
 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal