Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
1. verdskrig
 

   

 
Forræderi 
( 06.10.2005 19:25 )

Forræderi er handlingar som tek sikte på å skade landet sitt sjølvstende og fridom ved å røpe løyndomar, gje fienden opplysning om militære anlegg, la være å gjere si plikt som soldat eller offiser for å gagne fienden o. likn. Slike forbrytelsar vert strengt straffa, i krigstilstand ofte med døden.
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal