Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haugesund
Attraksjonar
 

 

   
"Fiskarane"
Tekst og foto: Scandion.
    
10.000 menneske var tilstades då statua "Fiskarane" blei avduka 24. mai 1920. Den var ei gåve til byen frå skipsreiar B. Stolt-Nielsen. 
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal