Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haugesund
Attraksjonar
 

 

 
Ludolf Eide
Tekst og foto: Scandion

Bronsestatua av Ludolf Eide, som står i byparken, er laga av Ambrosia Tønnesen og blei avduka 17. mai 1917.

Ludolf Johan Kramer Antonius Eide (1821-1908) var født på Hovland i Kaupanger. Etter fullført handelslære etablerte han seg i 1840-åra i Haugesund som skipsreiar, handelsmann og politikar. Hans virke vart seinare både kemnar og bankdirektør.  

Ludolf J. Eide var med i bystyrer i mange år, og ordførar i åra 1861 - 66, 1873 - 74, 1877 og 1881. I 20 år ( 1865 - 1885 ) var han britisk visekonsul, og dansk visekonsul frå 1873. På Stortinget var han vararepresentant frå Stavanger amt 1865-1866, frå Stavanger og Haugesund 1871-1873 og 1877-1885. 

Minnesmerke på "Haraldshaugen" blei lansert som ein idé av Ludolf Eide i 1863, Idéen fekk tilslutning over hele landet - og alle byar, mange kommunar og private gav av sine midlar til reisinga av monumentet. Avdukinga fann stad den 18. juli 1872 av arveprins Oscar, den seinare kong Oscar II. 

Dagen var fridag over heile landet og "Tusenårsfesten gjekk av stabelen med stor festivas - med representantar frå kongehus, Storting, regjering og fylka tilstades. Det kan og nemnast at Henrik Ibsen hadde skrive eit dikt spesielt for denne hendinga. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal