Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haugesund
Attraksjonar
 

 

 
Minnesmerke over dei falne
Tekst og foto: Scandion

Minnesmerke over dei falne frå Haugesund vart avduka 24. september 1950. Minnesteinen står på Ludolf Eides plass - er laga av bildehoggar Nils Flakstad - som også laga fontena på Rådhusplassen. 

Ein reknar med at omlag 200 haugesundarar døydde som resultat av krigshandlingane under 2. verdskrig. 

Tekst på minnesteinen:
"Til minne om haugesundere som ga sitt liv for landet 1939 - 1945".
"Og som kjærlighet gror av den hjemlige jord skal den gro av vår kjærlighet frøkorn igjen".

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal