Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Haugesund
Fakta
Folketalsutvikling

 

Folketalsutvikling i Haugesund kommune 
Foto: Scandion
 
Endringar i folketalet for Haugesund kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 32956
2007 : 32303
2006 : 31738
2005 : 31530
2004 : 31361
2003 : 31013
2002 : 30742
2001 : 30609
2000 : 30362
1999 : 29888
1998 : 29699
1997 : 29385
1996 : 29229
1995 : 29064
1994 : 28670
1993 : 28436
1992 : 28106
1991 : 27788
1990 : 27600
1989 : 27229
1988 : 26947
1987 : 26884
1986 : 26883
1985 : 27014
1984 : 27042
1983 : 27030
1982 : 26982
1981 : 26997
1980 : 27114
1979 : 27081
1978 : 27220
1977 : 27214
1976 : 27365
1975 : 27375
1974 : 27283
1973 : 27366
1972 : 27300
1971 : 27219
1970 : 27391
1969 : 27545
1968 : 27285
1967 : 27247
1966 : 27055
1965 : 27173

1/1 1965 blei 70 personar overført frå Torvastad til Haugesund.

1964 : 26997
1963 : 27102
1962 : 27103
1961 : 27107
1960 : 26958
1959 : 26701
1958 : 26391

1/1 1958 blei Haugesund og Skåre slått saman til ein kommune, - Haugesund.
Flyttetal for Skåre er inkludert for åra 1951-1957.

1957 : 19467
1956 : 19550
1955 : 19243
1954 : 19124
1953 : 18924
1952 : 18763
1951 : 18740

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal