Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Lokalhistorie
Masfjordboka 1978

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Masfjordboka 1978

Ei lita utgreiing om masfjordbunaden av Sollaug Birkeland
Handelsmenn av Lars Nordland
Handverk og småindustri av Lars Nordland
Industritiltak av Arne L. Hope
Kraftutbyggjinga av Arne L. Hope
Lærarar - skulestyre av Olav Midtbø
Masfjorden lærarforening av Lars Nordland
Masfjorden lærarlag 1945 - 1978 av Olav Midtbø
Masfjorden Sparebank av Lars Nordland
Lensmenn i Masfjorden av Lars Nordland
Post og telefon av Lars Nordland / Arne L. Hope
Samferdsla av Arne L. Hope
Skiftande vanskar og oppgåver av Olav Midtbø
Soga om vegen av M. H. Matre
Soga om vegen av Arne L. Hope
Skulen i Masfjorden frå slutten av trettiåra av Olav Midtbø
Skuleordning av Olav Midtbø
Tamreinslaget i Matrefjella av Arne Reknes
Utbyggjinga av elektrisk kraft i Masfjorden av Arne L. Hope
Vådeld av Lars Nordland

 

 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal